strona  główna
Hospicjum
Parafia
Matka Boska
Cenacolo
W dawnej Szkole Mniejszości Niemieckiej z lat 40-tych XX wieku i z w dawnej Izbie Porodowej Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48 powstał w 2006 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
To dar Gminy Pawłowice w roku jubileuszowym wsi i parafii Krzyżowice, który prowadzi Caritas Archidiecezji Katowickiej w Archidiecezjalny, Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II.
W Hospicjum otacza się opieką obłożnie chorych. Świadczenia udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta, psychologa, kapelana oraz wolontariuszy.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Jana Pawła II w Krzyżowicach posiada Oddział Opieki Paliatywnej. Opieka paliatywna jest aktywną,  wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami w końcowym okresie życia, chorującymi na postępujące, nieuleczalne choroby. Jest specjalistycznym świadczeniem medycznym udzielanym przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad umierającym
.
                                                       Caritas Archidiecezji Katowickiej
                                      Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II
                         43-254 Krzyżowice ul. Ligonia 48  Tel. 519-546-403 ; Faks 32 472 98 98

                                                                                        

                                                                                                                                  HOSPICJUM